הרצאה אופטימית ומעשית

מומלץ לבתי ספר על יסודיים (חטיבות ותיכוניים), מרכזי הורים עירוניים, ארגוניים עסקיים שרווחת העובד חשובה להם